بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‏ترین شاخه ‏های اقتصاد کشورمان در ۴ سال گذشته به صورت ویژه مورد توجه مسئولان قرار گرفته و تلاشها برای افزایش بهره ‏وری، مدرن سازی، ایجاد صنایع تبدیلی، تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری در این بخش به بار نشسته و همچنان هم مسیر رشد این بخش وجود دارد.


دولت خبر داد:

کشاورزی در مسیر رشد و مدرن شدن

بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم‏ترین شاخه ‏های اقتصاد کشورمان در ۴ سال گذشته به صورت ویژه مورد توجه مسئولان قرار گرفته و تلاشها برای افزایش بهره ‏وری، مدرن سازی، ایجاد صنایع تبدیلی، تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری در این بخش به بار نشسته و همچنان هم مسیر رشد این بخش وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی از یک سو به عنوان یکی از مهمترین خواستههای این سیاستها و بهرهگیری از توان و ظرفیتهای کشور در مسیر شکوفایی از سوی دیگر دارای اهمیت بسیار بالایی است و دولت هم این مهم را در دستور کار قرار داده است. در این حال حاضر زمینه جذب سرمایهگذاری در این بخش فراهم شده است و تولید مستمر هم در کشور شکل گرفته و زمینه رشد بهره‏ وری هم به صورت جدی فراهم شده است.

تدوین برنامه ۱۰ ساله برای افزایش بهرهوری آب

یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی میزان پایین بهره‏ وری آب است و در ۴ سال گذشته اقدامات مناسبی در این حوزه به انجام رسیده است. افزایش سطح زیر کشت بهره‏ مند از سیستمهای مکانیزه آبیاری و سرمایهگذاری در این بخش در کنار امکان ورود فناوریهای نو در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه برنامه ۱۰ ساله ای تدوین کردهایم که در آن آب را در بخش کشاورزی به طور کامل به بهرهوری برسانیم، گفت: همکاری مشترک در زمینه تحقیقات و انتقال فناوریهای نوین کشاورزی با کشورهای اروپایی فراهم است و ما هم از این موضوع استقبال میکنیم.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این باره با بیان اینکه با انجام عملیات کشاورزی حفاظتی در ۲.۲ میلیون هکتار اراضی تا پایان دولت دوازدهم، سالانه حدود هفت میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی میشود، گفت: در حال حاضر در ۱.۶ میلیون هکتار از اراضی عملیات کشاورزی حفاظتی، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی انجام شده است.

کامبیز عباسی توسعه روش های نوین خاک ورزی را یکی از برنامههای اساسی مرکز توسعه مکانیزاسیون عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۳۰ میلیارد تومان تسهیلات جذب حوزه مکانیزاسیون کشاورزی شده و این تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار گرفته و تبدیل به ماشین شده است.

توسعه کارشناسی

براساس تصمیمات اتخاذ شده در دولت موافقت اصولی و تسهیلات برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بدون محدودیت ارائه میشود و این مسئله میتواند به توسعه کشاورزی کشور به صورت ویژه کمک کند. اختصاص ۱.۵میلیارد دلار تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با سود کمتر از ۱۰ درصد می تواند منبع مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری باشد. در ۴ سال گذشته دولت به این بخش نگاهی بسیار ویژه داشته و عملکرد دولت در حوزه کشاورزی به باور عموم کارشناسان و صاحبنظران این بخش در حد بسیار بالایی قابل دفاع است.

دستیابی به خودکفایی در تولید گندم در چند سال متوالی و تولید بیش از ۳ میلیون تن گندم مازاد و آماده برای صادارت در سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین نشانه‏ های موفقیت دولت در این حوزه است. در دوره چهار ساله فعالیت دولت میزان تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ رسید و بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری غذای کشور از منفی ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ با وجود افزایش جمعیت و تقاضا به منفی ۳.۰۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده یعنی ۵ میلیارد دلار یا صادرات بیشتر شده یا واردات کاهش یافته است.

یکی از برنامههای مهم دولت در حوزه کشاورزی تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در این بخش است؛ موضوعی که تا قبل از این مورد بی توجهی قرار گرفته است. دولتمردان به جد بر این اعتقاد هستند که کشاورزی معیشتی در کشور باید به سمت کشاورزی اقتصادی حرکت کند و برای دستیابی به این هدف مهم باید سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه ایجاد زنجیرههای تولید، صنایع تبدیلی، مکانیزاسیون، افزایش بهرهوری استفاده از منابع آب، توسعه کشتهای گلخانه ‏ای، بازارسازی و . انجام شود.

این موارد در سالیان متوالی مورد غفلت واقع شده اما در دولت یازدهم و دوازدهم حرکت پرشتاب در این مسیر آغاز شده است و کشاورزی به عنوان یکی از زیربناهای حرکت در جهت دست‏یابی به توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی مورد توجه دولت یازدهم بوده و توسعه این حوزه بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. افزایش سرمایه‏گذاری در حوزه کشاورزی هم یکی از نمودهای بارز این توجه ویژه است. به طوری که بعد از برجام هم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم کشورمان بهسرمایهگذاران خارجی معرفی شده و میزان جذب سرمایه در این مدت هم در حد بسیار بالایی افزایش داشته است.

کشت گلخانهای

یکی از برنامههای مهم دولت در حوزه توسعه کشاورزی اقتصادی در کشورمان توسعه کشتهای گلخانهای است و تا کنون طرحهای مهمی در این حوزه اجرایی شده است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه توسعه کشت گلخانهای از طرحهای مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است و بنا داریم از طریق منابع صندوق توسعه ملی و بانک‏ها، ارزانترین تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار دهیم، معتقد است: «باید تلاش کنیم تا این سیاست را با استفاده از فناوریهای نو و دانش روزآمد در سطح کشور گسترش دهیم.»

سید راضی نوری، کارشناس کشاورزی در این باره با بیان اینکه: باتوجه به شرایط جوی کشور کشت های گلخانه ای در افزایش محصول کاهش صرفهجویی آب و حفاظت محصولات دربرابر شرایط اقلیمی در کشور بسیار حائز اهمیت است، میگوید: «توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش مصرف آبی دارد به طوری که انتقال محصولات آب بر همچون سبزی و صیفی جات به گلخانهها راهکار مطمئنی است که در بسیار از کشورهای یپشرفته سال به سال افزایش مییابد.» به باور کارشناسان کشت گلخانه‌ای علاوه بر فراهم ساختن زمینه اشتغال، میزان و تنوع تولید محصولات را افزایش داده و با توجه به مشکل کمبود آب راهکار مناسبی را پیش‌روی کشاورزان قرار می‌دهد اما تحقق این امر مستلزم توجه هر چه بیشتر و اهمیت به ضرورت کشت گلخانه‌ای است.